Copyright

logo_small_icon_only_inverted-5

Copyright 2021 Verlaag uw vaste lasten.

 

Alle rechten zijn voorbehouden. 

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verlaag uw vaste lasten. 

Ook het gebruik van merk- en productnamen van Verlaag uw vaste lasten in/op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Verlaag uw vaste lasten hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

 

 

2021-2024